Hofke Van Thys

do 25.06.20 update

Beste ouders,

Toegegeven. Ik was jullie even uit het oog verloren. En dit was niet omdat ik mijn mondmasker verkeerdelijk gebruikte als ooglapje! Ik breng jullie graag op de hoogte van de gemeenschappelijke activiteiten op het einde van dit rare schooljaar.

- De ouderraad hield een bevraging rond de ervaringen van de voorbije maanden. Dank voor jullie deelname.
- Vrijdag 19 juni was de dag van de schoonmaak. Onze 3 poetsvrouwen werden in de bloemetjes gezet. Ook dank zij hen bleef onze school corona-proof.
- Woensdag 24 juni: kinderen van leerjaar 1 oefenen met de fiets op de speelplaats.
- Vrijdagnamiddag 26 of maandagnamiddag 29 juni: oudercontact op “corona-wijze”. De klasleerkracht brengt je vooraf op de hoogte hoe hij of zij jullie zal contacteren. Dit kan aan huis, via de telefoon, via de computer. Onze gezamenlijke band willen we hiermee koesteren en zorgzaam onderhouden.
- Veel dank aan jullie allen om de voorbije maanden mee het leerproces van je kind mee te begeleiden. Elke leerling ontvangt een speciaal rapport dat aandacht schenkt aan het afstandsleren en de ervaringen hierrond. Elke leerkracht gaat met de leerling in gesprek.
- Indien je de school binnenloopt, vergeet dan niet om het standje met de verloren voorwerpen even te bezoeken. Inclusief koek- en fruitpotjes.
- Op maandag 29 juni nemen we tussen 17 uur en 19 uur afscheid van de kinderen van leerjaar 6. Buiten, in klasverband, met de betrokken ouders, kort en krachtig.

Dinsdag 30 juni = laatste schooldag
- viering op het sportveld met als titel “ Zingen, springen en swingen” in klasbubbels van 8.45 uur tot 9.15 uur (bij regenweer gaat dit niet door!)
- 12 uur afhalen voor kinderen uit leerjaar 1 en 2 o 12.15 uur afhalen kinderen uit leerjaar 3, 4 en 5
- 12.30 uur exclusief einde voor leerjaar 6 (aansluitend na hun party)
- Er is deze dag geen noodopvang!

Bij alle afhaalmomenten vragen we om de circulatie vlot te houden. Gelieve ons te verontschuldigen dat het einde van dit schooljaar wat anders verloopt dan anders. Ook wij snakken naar een schoolse omgeving met voldoende kansen tot ontmoeten. Laten we samen hopen dat dit snel mag wederkeren.

Ik wens jullie allen nu reeds een heel fijne en deugddoende vakantie.
Vanwege alle leerkrachten en medewerkers van de school.


Raf Van Bortel
Directie lagere school Hofke Van Thys