Hofke Van Thys

ma 16.03.20: update

Beste ouders,

Bedankt dat jullie zoals afgesproken onze website bezoeken. We zetten via dit kanaal alle oefeningen klaar die uw kind thuis gaat maken.

Iedere maandag zetten we nieuwe oefeningen klaar. 

Kinderen die vorige week afwezig waren, kunnen hun werkboeken op school komen halen op dinsdag 17 maart van 12.00 uur tot en met 15.30 uur.

De school moet opvang voorzien voor kinderen waarvan ouders/familie niet kunnen instaan voor opvang. We zijn verheugd te mogen vaststellen dat heel wat kinderen thuis kunnen blijven.

We zouden graag weten wanneer uw kind thuis niet kan opgevangen worden. Stuur daarom altijd een mail naar: secretariaat@hofkevanthys.be om ons te verwittigen.

De voor- en naschoolse opvang blijft georganiseerd.

Wij hopen via deze maatregelen dat uw kind niet in vakantiemodus terecht komt. Er wordt verwacht dat de herhalingsoefeningen worden gemaakt. Wij gaan dit proberen op te volgen vanop afstand.

Indien er nog onduidelijkheden zijn, dan kan u bellen naar ons nummer: 03 827 80 99.

Wees allen verstandig en voorzichtig.


Het HVT-team.