Hofke Van Thys

Terug naar school


Een nieuw schooljaar staat voor de deur.
We staan te popelen om er samen met uw kind in te vliegen.

De school is opnieuw open voor alle kinderen.
Met extra veiligheidsmaatregelen trachten wij het virus geen kans te geven. Op onze website vind je alvast een overzicht. De dagindeling ziet er zo uit:

7u00 – 8u00
Voorschoolse opvang in de grote zaal. Ingang via de grote poort vooraan.

8u00 – 8u25
Kinderen komen binnen via de grote poort vooraan. Er is even tijd om te spelen op de voorste speelplaats. Vanaf 8u15 gaan de kinderen zelfstandig naar de klas. Vanaf dan geeft de speelplaats een verlaten indruk.

8u30
De lessen starten.

12u05 – 13u30
Middagpauze. Kinderen gaan thuis eten of blijven eten op school.

15u30
We willen het gebruik van onze drie thuisrijen promoten. Hiermee vermijden we de drukte in en rond het schooldomein. Onze thuisrijen krijgen voorrang op de ouders die hun kind komen ophalen. Elke rij verlaat om 15.30u stipt het schooldomein. Daarna worden de ouders die hun kind komen ophalen, toegelaten op de speelplaats. Dit kan enkel viade zij-ingang van de school (parking). De school verlaten kan via de grote poort. Fietsen kunnen opgehaald worden uit de fietsenstalling. De poort sluit opnieuw zodra alle ouders de speelplaats verlaten hebben.

15u30 – 16u00
naschoolse opvang in één groep
Op de achterste speelplaats. Enkel bereikbaar via de groene poort achteraan. U wandelt voorbij de Chiro.

16u00 – 17u00
naschoolse opvang in 2 groepen
Kinderen van leerjaar 1 en 2 worden voortaan opgevangen op de voorste speelplaats. Bij slecht weer verblijven ze in klas 1A. Kinderen van leerjaar 3 t.e.m. 6 worden opgevangen in de grote zaal.
Ingang via de grote poort vooraan.

17u00 – 18u00
samensmelting naschoolse opvang
Kinderen van alle leerjaren verblijven in de grote zaal of buiten op speelplaats 1.
Ingang via de grote poort vooraan.


Ouders zijn verplicht om op het domein een mondmasker te dragen en 1,5 m afstand te bewaren.

Ouders kunnen de klasleerkracht bereiken via de agenda van hun kind of via het e-mailadresvan de leerkracht. Mondelinge gesprekken kunnen enkel op afspraak.


Specifiek voor de eerste schooldag
Ouders nemen afscheid van hun kind aan de grote poort. Dit kan van 8u00 tot uiterlijk 8u25.
Alle kinderen van leerjaar 2 en leerjaar 3 verblijven op de voorste speelplaats. De kinderen van leerjaar 4 tot en met 6 gaan naar de achterste speelplaats.
De nieuwe juf of meester heeft een badge aan met naam en klas. Ze staan klaar om alle kinderen met open armen te ontvangen.

De volgende groepen zijn op de eerste schooldag welkom met hun ouders:
- kinderen van leerjaar 1, op de achterste speelplaats.
- nieuwe kinderen van leerjaar 2 tot en met leerjaar 6, op de voorste speelplaats.
Tijdstip: 8u45.


Infoavonden
De aangekondigde infoavonden op maandag 7 september (lj 1 en lj2)  en dinsdag 8 september (lj 3 tot en met lj6)  kunnen niet doorgaan zoals voorzien. Wij brengen je later op de hoogte van de alternatieve werkwijze.Alle begin is moeilijk.
We reken op uw medewerking voor een vlot verloop van de nieuwe regeling.


Team Hofke Van Thys