Hofke Van Thys

Tevredenheidsenquête


Midden mei bezorgden we jullie onze tevredenheidsenquête.

Met deze enquête wilden wij peilen naar jullie tevredenheid over onze schoolwerking.
Deze enquête was geen verplichting en was tevens anoniem.
De school ontving 89 antwoorden.
Hierbij waren er 18 ouders die dit invulden als ouder van 2, 3 of 4 kinderen op onze school.
De enquête is hierdoor representatief voor meer dan 120 kinderen.
De antwoorden geven een beeld van +/- 25% van onze kinderen.
Er was een mooie spreiding van deelname over onze 6 leerjaren.

De analyse geeft een eerlijk en correct beeld van de mening van de ouders:
- hoeveel % van de ouders gaat volledig akkoord met deze uitspraak
- hoeveel % van de ouders gaat akkoord met de uitspraak hoeveel % gaat niet akkoord
- hoeveel % gaat helemaal niet akkoord
- hoeveel % heeft over deze uitspraak geen mening of vindt dat die uitspraak voor hen niet van toepassing is.

Het resultaat van de bevraging is algemeen zeer bevredigend.
Daar zijn we ontzettend blij om.
Het geeft ons moed om verder samen te bouwen aan onze prachtige school.

We kregen van jullie ook pluimen. Dat doet meer dan deugd.
Hartelijk dank.

In dit document leest u antwoorden van de school op bezorgdheden, geuit in de enquête.