Hofke Van Thys

Veiliger naar school met 'Route2school'

Onze school heeft ervoor gekozen om, in samenwerking met district Hoboken, deel te nemen aan het project Route2School, dat het volgende doel heeft: “verbeteren/optimaliseren van de verkeersveiligheid van uw kind(eren) en alle andere bewoners in onze stad.” Ook de ouderraad van onze school benadrukt de belangrijkheid van een veilige schoolomgeving. Met behulp van Route2School willen we te weten komen welke problemen u en uw kind ervaren op de route van en naar school. Deze gegevens verzamelen we via de Route2School app of via de website
www.route2school.be

Samen met andere deelnemende scholen in Hoboken voeren we dus een grondig onderzoek naar knelpunten op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van onze leerlingen. Het resultaat wordt een
digitale schoolroutekaart, maar ook acties om de verkeersveiligheid op de route van en naar school te verbeteren.

Doe mee!
De verkeersveiligheid verbeteren voor uw kind en al zijn klasgenoten is zeer belangrijk. Daarom deze warme oproep! Uw inbreng, die van andere ouders, leerkrachten, politie, jeugdverenigingen… is dan ook cruciaal. Spreek gerust andere mensen aan om deel te nemen!

Wanneer?
De verzameling van alle gegevens zal plaatsvinden van vrijdag 20 december 2019 tot en met zondag 9 februari 2020. Daarna zal het Route2school-team de binnengekomen gegevens analyseren en de resultaten bespreken met de schooldirectie(s), de politie en district Hoboken. Uiteraard vraagt verwerking, analyse, opmaak actieplannen… de nodige doorlooptijd. Ook kan niet
alles onmiddellijk aangepakt of opgelost worden. Bedankt ons de nodige tijd te geven om deze structurele methodiek uit te rollen!

Hoe deelnemen?
• Een duidelijk stappenplan vindt u op de website via Home > Hoe werkt R2S?
• Klik bovenaan op de website op de knop Registreren. (of scan de QR-code)
• Na de éénmalige registratie logt u in en kan u starten.
• Geef knelpunten op de schoolroute van uw kind door.
• Vergeet zeker geen foto’s mee te sturen bij uw melding(en), dit is zeer belangrijk!!!

In naam van onze leerlingen danken we u alvast voor uw medewerking!