Hofke Van Thys

vr 05.06.20: update


Beste ouders,

Op maandag 8 juni mag ook onze school opnieuw haar deuren openen voor alle kinderen. Voorheen werd er gewerkt met halve klasgroepen voor leerjaar 1, 2 en 6. De anderen kinderen ontvingen onderwijs op afstand.

De klasbubbel werd door de overheid als nieuwe richtlijn gehanteerd. En dit voor alle kinderen van de lagere school. In totaal 434 wemelende kinderen die blij zijn elkaar opnieuw terug te zien. Ook onze school werd uitgedaagd een systeem te bedenken. We kozen om de werking met halve klasgroepen te verlaten. Niet uit onvrede, maar wel om de kinderen van leerjaar 3, 4 en 5 opnieuw voldoende leer- en leeftijd te gunnen in hun eigen klasgroep. Tijdens de middagpauze de klasbubbel organisatorisch rondkrijgen was een onbegonnen klus. Zodra de klassen leeg zijn dienen deze allemaal gereinigd te worden. We volgen hiermee de opgelegde veiligheidsvoorwaarden. Ook alle sanitaire voorzieningen! Een niet te onderschatten erg belastende taak.

Geen halve klasgroep meer tijdens volle lesdagen, maar met de ganse klasgroep tijdens halve lesdagen. Zo kunnen we tijdens deze laatste weken van het schooljaar:
- intensief verder oefenen met de kinderen op de te bereiken leerstof voor wiskunde, taal of spelling
- met de kinderen samen toeleven naar een welverdiende grote vakantie.

Dit systeem houdt nog steeds in dat we alle ingestelde veiligheidsmaateregelen op school handhaven en blijvend bewaken.

Sommige leerlingen worden tijdens enkele namiddagen wél uitgenodigd om te blijven werken in de klas. Dit om de opgelopen leerachterstand tijdens het afstandsleren te verkleinen. U wordt door de klasleerkracht persoonlijk uitgenodigd indien dit voor uw kind noodzakelijk is. Tevens wordt er voor alle kinderen een passende evaluatiewijze uitgewerkt die hoort bij dit bijzondere schooljaar. Wenselijk verzamelen we per kind de gemaakte leervorderingen om zo snel uit de startblokken te schieten bij de aanvang van het komende schooljaar.

De werking in halve klasdagen zal aangehouden worden tot het einde van het schooljaar. Voor de kinderen waarvoor er door de ouders geen opvang voorzien kan worden tijdens de schooluren is er blijvend noodopvang. U dient hiervoor vooraf in te tekenen zodat onze school kan voorzien in een afdoende capaciteit.

In de hoop op uw begrip voor de bijzondere maatregelen en deze bijzondere tijden.

Ik wens jullie allen een goede gezondheid.


Raf Van Bortel
Directie lagere school Hofke Van Thys