Hofke Van Thys

Koekenbak in 5A

5A zette zich in om bednet financieel te kunnen steunen.
Bednet zorgt ervoor dat kinderen die lang niet naar de klas kunnen komen door een ziekte, toch nog de lessen kunnen volgen.
De klas staat dan in vebrinding via een scherm, zodat de zieke leerling mee de lessen kan volgen van thuis uit of vanuit het ziekenhuis.

Ze verzamelden wel 750 euro door mee te doen aan de Koekenbak.
Ze maakten zelf koekjes en verkochten deze.

Bravo 5A voor jullie inzet!