Hofke Van ThysAdres:
 

VZW OZCS Antwerpen Zuid
Hofke van Thys
Oudestraat 83, 2660 HOBOKEN

     
Telefoon:
  03/827.80.99
Telefoon directie:
  0495/82.43.97
(enkel na de schooluren of in dringende gevallen)
     
Fax:
  03/825.20.98
     
Schoolrekening:
  BE05 7310 2670 4475