Hofke Van ThysOnze school

Vrije Lagere School Hofke van Thys

08u25 - 10u10
10u10 - 10u25    speeltijd
10u25 - 12u05

13u35 - 14u25
14u25 - 15u15
15u15 - 15u25    speeltijd

15u30    einde schooldag

Scholengemeenschap
Onze school behoort tot de scholengemeenschap van de vrije lagere scholen van Hoboken
- G.V.B.S. Dr. Coenstraat 18 – 2660 Hoboken
- G.V.K.S. Oudestraat 119 – 2660 Hoboken
- G.V.L.S. Oudestraat 83 – 2660 Hoboken
- G.V.B.S. St.-Bernardsesteenweg 665 – 2660 Hoboken
- G.V.B.S. Krugerstraat 103 – 2660 Hoboken

Schoolbestuur
vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Antwerpen
Gemeenteplein 8, 2550 KONTICH
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.

Afgevaardigd beheerder
Mvr. Ann Jonckheere
Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Klassenraad
Regelmatig komt de directeur samen met een team van personeelsleden, klasleerkracht, gymleerkracht, zorgleerkracht en/of afgevaardigde van het CLB om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken.

Ouderraad
Een groep van bereidwillige en enthousiaste ouders vertegenwoordigen alle mama's en papa's en overleggen met directie en leerkrachten over schoolse activiteiten zoals bijv. de organisatie van schoolfeest, ontmoetingsavond, sportdagen, uitstappen, voordrachten etc.
De ouderraad komt samen op afgesproken momenten in het schooljaar. Deze data vindt u terug in de verslagen onder 'nieuws'. Voor meer vragen i.v.m. de ouderraad kunt u terecht bij karolienheirman@hotmail.com