Hofke Van ThysVCLB De Wissel, Campus Zuid
Leopoldlei 96
2660 Hoboken
Tel.: 03 216 29 38 – Fax.: 03 238 78 31
Website: www.vclbdewisselantwerpen.be
Overzicht belangrijkste info: deze link

 

Het CLB helpt kinderen en hun omgeving
Het CLB wil dat leerlingen van kleuter-, lager en secundair onderwijs zich goed voelen op school, zodat zij hun kennis en vaardigheden zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Het CLB richt zich daarom ook naar ouders, leerkrachten, opvoedend personeel en schooldirecties.

 

Het CLB wil kinderen begeleiden
Het CLB wil kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Leert uw kind nieuwe dingen even vlot als zijn leeftijdgenootjes? En hoe kan uw kind, waar nodig, daarin verder gestimuleerd worden? Het CLB wil kinderen begeleiden bij het leren. Wanneer het lezen, rekenen of schrijven moeilijk lopen, kan het CLB de moeilijkheid verder onderzoeken en advies geven voor bijkomende hulp. Bij kinderen die meer zorgen nodig hebben dan wat een gewone school bieden kan, wordt er begeleiding en ondersteuning geboden bij het zoeken naar een meer aangepaste school. Het CLB wil samen met de ouders en de school kinderen begeleiden bij de overgang naar het eerste leerjaar en later naar het secundair onderwijs. Het CLB wil kinderen begeleiden bij het behouden van een goede gezondheid. Hoe is de groei van uw kind? Ziet en hoort het goed?

 

Het CLB wil kinderen begeleiden bij het zich goed voelen op school en thuis
Schiet uw kind vlot op met leeftijdsgenootjes? Maakt u zich soms zorgen over het gedrag van uw kind?

 

De CLB-begeleider luistert en zoekt in overleg naar oplossingen
Dat wil niet zeggen dat we op alle vragen onmiddellijk een pasklaar antwoord hebben. Uw vragen kunnen besproken worden in een groep van CLB-medewerkers, die voor de school van uw kind verantwoordelijk is: psycholoog, pedagoog, psychologisch assistent, maatschappelijk werker, arts en verpleegkundige. Ook wat men op school weet kan daarbij belangrijk zijn en daarom zal het CLB regelmatig met de school overleggen. In ons gesprek kan u aangeven wat u wel of niet wil laten weten op school. Soms kan een verdere verwijzing naar een meer gespecialiseerde dienst wenselijk zijn. Ook dan zal het CLB, zo u dit wenst, verder contact blijven houden.

 

De CLB-begeleiding is niet verplicht
De CLB-begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog en kan dus in principe niet verplicht worden. Een begeleiding of onderzoek kan pas gestart worden na akkoord van de ouders. Uitzondering hierop (dus wel verplicht) zijn de medische onderzoeken en een tussenkomst door het CLB bij spijbelgedrag.