Hofke Van ThysSchoolbrochure
Bekijk hier de schoolbrochure deel 1/2/3.
Bekijk hier de onderwijsregelgeving van het VVKBaO.
Bekijk hier het huishoudelijk reglement inzake huisrijen.

 

Uitstappen schooljaar 2017-2018
Bekijk hier de uitstappen.

 

Naschoolse opvang 2017-2018
Bekijk hier de regeling.

 

Organogram schooljaar 2017-2018
Hier kunt u het organogram bekijken van onze school.

 

Verlofdagen schooljaar 2017-2018
In dit document kunt u de verlofdagen vinden.

 

Medicatie (enkel op doktersvoorschrift)
Indien uw kind medicatie moet innemen, gelieve dan dit document in te vullen en aan de klasleerkracht te geven.

 

Privacyverklaring: leerling
Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u, in dit document, informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.