Hofke Van ThysSchoolbrochure schooljaar 21-22
Bekijk hier de schoolbrochure deel 1/2/3.
Bekijk hier de onderwijsregelgeving van het VVKBaO.
Bekijk hier het huishoudelijk reglement inzake huisrijen.

 

Uitstappen schooljaar 21-22
Bekijk hier de uitstappen van elk leerjaar.

 

Naschoolse opvang schooljaar 21-22
Bekijk hier de regeling.

 

Organogram schooljaar 21-22
Hier kunt u het organogram bekijken van onze school.

 

Verlofdagen schooljaar 21-22
In dit document kunt u de verlofdagen vinden.

 

Medicatie (enkel op doktersvoorschrift)
Indien uw kind medicatie moet innemen, gelieve dan dit document in te vullen en aan de klasleerkracht te geven.

 

Afspraken i.v.m. sport/turnen 21-22
In dit document kunt u de afspraken terugvinden.

 

Privacyverklaring: leerling
Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u, in dit document, informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.