Hofke Van ThysSchoolbrochure
Bekijk hier de schoolbrochure deel 1/2/3.
Bekijk hier de onderwijsregelgeving van het VVKBaO.
Bekijk hier het huishoudelijk reglement inzake huisrijen.

 

Uitstappen schooljaar 2017-2018
Bekijk hier de uitstappen.

 

Naschoolse opvang 2017-2018
Bekijk hier de regeling.

 

Organogram schooljaar 2017-2018
Hier kunt u het organogram bekijken van onze school.

 

Verlofdagen schooljaar 2017-2018
In dit document kunt u de verlofdagen vinden.

 

Medicatie (enkel op doktersvoorschrift)
Indien uw kind medicatie moet innemen, gelieve dan dit document in te vullen en aan de klasleerkracht te geven.