Hofke Van ThysSchoolreglement sj. 23-24
Bekijk hier het vernieuwde schoolreglement.
Bekijk hier de schoolbrochure.

 

Uitstappen sj. 23-24
De uitstappen van ieder leerjaar vind je binnenkort hier.

 

Verlofdagen schooljaar sj. 23-24
In dit document kan je de verlofdagen vinden.

  

Organogram schooljaar sj. 23-24
Het organogram bekijk je hier.

 

Medicatie (enkel op doktersvoorschrift)
Als je kind medicatie moet innemen, gelieve dan dit document in te vullen en aan de klasleerkracht te geven.